ســــــبزواری ها

.................................. سبزواری ها ریشه در همیشه تاریخ دارند...... ......................

ابن امین سبزواری : سيدعلينقي امين فرزند ميرسيدحسن امين الشريعه سبزواري، مشهور به امين، متخلصبه ابن امين، از علما، دانشمندان، شاعران و نويسندگان معروفمعاصر ايران است.  امين، بسال 1297شمسي، در سبزوار متولدشد.

ابوالقاسم بیهقی  : او پدر علی‌بن زید بیهقی ، ابن فندق ، صاحب "تاریخ بیهق" ، شارح "النهج" است. ابوالقاسم بیهقی از مشایخ ابن شهر آشوب مازندرانی بوده است. از آثار او: "حلیهٔ‌الاشراف"؛ "لباب‌الالباب"؛ "حدائق‌الحدائق"؛ "مفتاح باب‌الاصول".

امیر شاهی سبزواری : .مشهورترین شاعر سبزوار.. امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر, متخلص به شاهی، از غزلسرایان معروف شیعه قرن خود بود و ظاهراً در شاعری, استاد عبدالرحمان جامی بوده است.اودر سبزوار به دنیا آمد . امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, , فرزند جمال‌الدین فیروزكوهی است. نیاكانش از امرای سربداری و خود خواهرزاده خواجه علی مؤید سربداری بود.علت اشتهار شاعر به امیر به همین سبب و انتخاب تخلص شاهی هم ظاهراً به این دلیل است.وی در طلب علم و ادب به هرات رفت ودر خدمت شاهزاده بایسنقر منصب تقرب و ندیمی یافت. بعد از مدتی از او رنجیده شد واز هرات به سبزوار رفت و در آنجا به كشاورزی پرداخت. در اواخر عمر برای نقاشی كوشـــــــــك گل افشان كه بابر میرزا در استرآباد ساخته بود, به آنجا رفت و همان جــــــــــــــــا درگذشت ( 857 ه ق ). جنازه اورا به سبزوار انتقال دادند و در خانقاه مربوط به نیاكانش به خاك سپردند

خواجه شمس الدين  :   از وزراء بنام ايران است كه در بسط و نشر علم و عمران و آبادي خدمات شايان تحسين انجام داده و از نويسندگان و شعراي عاليقدر بشمار مي رود . شمس الدين محمد صاحب ديوان جويني مدت 22سال از طرف اباقاخان پسر هولاكو سمت وزارت داشت و برادرش عطاملك جويني مدت 24سال فرمانرواي بغداد و عراق عرب بود

شیخ الرئیس افسر : متخلّص به افسر، ملقب به شيخ الرئيس، از ادبا، رجال و شاعران مشهور چهاردهم هجري قمري پسر نورالله‌ ميرزاي‌ جناب‌ و نوة فتحعلى‌شاه‌ قاجار، اديب‌، شاعر، روحانى‌ و از رجال‌ سياسى‌ سرشناس‌ عهد قاجار و پهلوي‌. او در زادگاه‌ خود، سبزوار، به‌ كسب‌ دانشهاي‌ مقدماتى‌ منطق‌، معانى‌ و بيان‌، بديع‌ و رياضيات‌ پرداخت‌. بخشى‌ از مقدمات‌ علم‌ را نزد پدرش‌ كه‌ ديپلمة دارالفنون‌، و آشنا به‌ زبان‌ فرانسه‌ و فن‌ تلگراف‌ بود، فرا گرفت‌. منطق‌ و كلام‌ را در محضر حاج‌ ميرزاحسن‌ حكيم‌، شاگرد و داماد حاجى‌ ملاهادي‌ سبزواري‌، رياضى‌ و فلسفه‌ را در خدمت‌ محمداسماعيل‌ افتخار الحكما، و فقه‌ و اصول‌ را نزد حاجى‌ ميرزا حسين‌ مجتهد سبزواري‌ آموخت‌.

اشرف سبزواری : ميرزامحسن اشرفزاده سبزواري فرزند ميرزاابوالقاسم اشرف الواعظين، مشهور و متخلّص به اشرف، از علما و شاعران نامي قرن چهاردهم هجري قمري بود. او، بسال 1272شمسي، در سبزوار متولد شد.

عبدالرزاق بغایری : متولد 1248 در سبزوار: استاد ریاضی و مهندسی در دارالفنون. وی از پیشگامان علم نقشه برداری و جغرافیا در ایران بود. تعیین خطوط مرزی و نقشه برداری از مرزهای ایران برای اولین بار، تهییهٔ اولین نقشهٔ تهران و ابداع قطب نمای قبله نما از کارهای شاخص اوست. از کارهای او ترسیم نقشهٔ ایران، تعیین «انحراف قبله»، تهیه «نقشهٔ پنج قارهٔ عالم»، «نقشهٔ تهران» و ساختن قطب‌نمای قبله‌نمارا می‌توان نام برد: کتب  اصول علم جغرافیا، معرفةالقبله و  ما مهندس داریم ، از تألیفات اوست

آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری : مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق (  آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق) سوم رمضان 1309 ه‍ . ق در شهر سامرا به دنیا آمد و در سال 1318 ه‍ . ق همراه پدر خود آیت ‌الله میرزا موسی به سبزوار رفت و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت . وی در سال 1326 ه‍ . ق برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشورانی چون حاج شیخ حسن برسی ، میرزا محمد باقر مدرس رضوی ، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری ، حاج میرزا حسین از شاگردان میرزای شیرازی و حاج میرزا اسماعیل مجتهد ، علم آموخت .

امین‌الشریعه سبزواری :  میر سید حسن امین‌الشریعه سبزواری (سبزوار ۱۲۴۷ – گرگان ۱۳۱۸ ش) از مشاهیر، علما و فضلا و ادبای شیعی در اواخر قاجاریه، پدرش میر سید محمد امین الحکماء از شاگردان حاج ملاهادی سبزواری بود. وی پدر سید علی نقی امین است .

آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری : مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق (  آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق) سوم رمضان 1309 ه‍ . ق در شهر سامرا به دنیا آمد و در سال 1318 ه‍ . ق همراه پدر خود آیت ‌الله میرزا موسی به سبزوار رفت و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت . وی در سال 1326 ه‍ . ق برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشورانی چون حاج شیخ حسن برسی ، میرزا محمد باقر مدرس رضوی ، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری ، حاج میرزا حسین از شاگردان میرزای شیرازی و حاج میرزا اسماعیل مجتهد ، علم آموخت .

 پير شمس الدين سبزواري  :   پير شمس الدين سبزواري درحدود 570 هجري قمري درسبزوار متولد شد . .پدرش از مبلغين اسماعيلي و گماشته امام قاسم شاه اسماعيل بود .بنابراين پير شمس از كودكي تحت تعليمات فلسفي و مذهبي اسماعيليه قرار گرفت و در سفرهاي پدر به بدخشان وتبت همراه وي بود . وي پس از وفات پدر ،از سوي امام اسماعيلي بعنوان «حجت» منصوب شدو براي تبليغ به سند وهند اعزام گرديد. آنجا فعاليت هاي تبليغي بسيار وسيعي رادر ايالات وسيع هند و تبت و مناطق ديگر به راه انداخت و بسياري از مردم را به مذهب اسماعيلي در آورد. اصلي ترين عامل موفقيت پير شمس الدين گرايش هاي صوفيانه و اشعار هندي وي بود كه مردم را به خود جذب مي كرد. او در سال 757 هجري قمري درگذشت

آغنه دوست یا آقا دوست   :  فاطمه خاتون فرزند درويش قيام سبزواري مشهور به آغنه دوست و آقا دوست، از فضلا و بلاغين و از زنان اديب و شاعره گمنام سبزوار .

ابوالبركات سبزواری  : مجدالدين ابوالبركات فضل بن علي بن فضل بن طاهر بيهقي، مشهور به ابوالبركات، از مشاهير ادبا و شعراي قرن ششم هجري قمري .

محقق سبزواری : ملا محمدباقر سبزواری فرزند مؤمن، مشهور به ”محقق سبزواری“ و ”صاحب ذخیره“ بسال 1017هجري قمري در سبزوار متولد شد.

آیت الله حاج سید جواد فقیه سبزواری :  فرزند حضرت آیة الله العظمی حاج سید میـرزا حسین فقیه سبزواری.رهايي سبزواري : ( 1042 ه – ق ) از شاعران قرن يازدهم هجري قمري و معاصر تقي اوحدي صاحب كتاب عرفات العاشقين . رازی سبزواری : ( 928 ه – ق) مولانا رازي سبزواري، ازشعراي خوش سخن قرن دهم هجري قمري .رضاسبزواری  : ( 856  ه – ق ) شرف الدين سبزواري، متخلص و مشهور به رضا از سادات سبزوار و از شاعران و بزرگان قرن نهم هجري قمري .خضر سبزواري  :  از شاعران قرن نهم هجري و معاصر با سلطان حسين ميرزا بايقرا .

آیت ا.. شیخ عبدالحمید بلاغی :ایشان در سال 1324شمسی در روستای فشتنق از توابع شهرستان سبزوار دیده به جهان گشودند . در دوران کودکی به بیماری لاعلاجی مبتلا می گردند وپزشکان آن زمان از وی قطع امید می کنند ناگهان دستی از غیب برون می آید وسیدی بزرگوار،بدون کسب اجازه از والدینشان وبدون هیچگونه دعوتی، بر سر بالینشان حاضر می گردد و دعایی می کند و ایشان شفا می یابند و اهالی آن روستا تاکنون آن سید نورانی را ندیده اند وقبل از آن هم وی را ندیده بودند.او در دوران کودکی خود مانند دیگر هم سن هایش نبود وکمتر به بازی می پرداخت.
برای پدر و مادر احترامی خاص قائل بود وطبق توصیه وسفارش پدربزرگوارش به تحصیل علم ودانش پرداخت ومجاهدتی عظیم در طلب علم آغاز نمود و با همه ارادتی که به پدر و مادرش داشت از سن ده سالگی جهت کسب علم به شهر سبزوار عزیمت نمود وپس تحصیلات مقدماتی بعد از سه سال به مشهد مقدس در حریم امام رضا (ع)  به مدت 10 سال به ادامه تحصیل پرداخت .
اما چون عطش علمی ایشان سیراب نمی گشت تمام سختی ها و مشقت های راه ودوری از خانواده را به جان خرید و جهت کسب علم و ادامه تحصیل به عراق عزیمت نمود. وی در اول ذی الحجه سال 1428 هجری قمری در سن 63 سالگی به رحمت ایزدی پیوست.

ابوالحسن‌ محمد بن‌ حسين‌ بن‌ حسن‌ بيهقى‌ سبزوارى :   معروف‌ به‌ قطب‌ الدين‌ كيدرى‌ از نويسندگان‌ پركار قرن‌ ششم‌ هجرى‌ و شاگردنصيرالدين‌ ابوطالب‌ عبدالله طوسى‌، مشهور به‌ نصيرالدين‌ طوسى .

علامه حاج ميرزا حسن سبزواري  :  شهید علامه حاج میرزا حسن سبزواری از پرچمداران دین و مشاهیر رجال شیعه بوده است كه بسال 1255 هجري قمري، در سبزوار به دنیا آمد .

سيدجعفر سبزواري :  مشهور به زاهد، از علما و دانشمندان عصر قاجاريه بود. او، داراي مراتب علمي و عملي بود و از غايت زهد به زاهد، شهرت داشت. زاهد، هر سه روز يك ختم قرآن مي فرمود و از بزرگان سبزوار بود.

زينتي سبزواري : ( 937 ه – ق )  از شاعران نامي قرن دهم هجري قمري . زينتي، بعلت كثرت سكونت در بدخشان، به بدخشاني نيز شهرت دارد.

شریعتمدار سبزواری :  ( 1226 ) آیة الله حاج میرزا ابراهیم شریعتمدار، فرزند حاج میرزا اسماعیل از نواده های مرحوم میرزا مهدی (شهید ثالث) است.

حالی سبزواری :  ( 937 ه ق  ) دوست محمد سبزواري، متخلص به حالي، ملقّب به قصيده خوان، از شعراي مشهورقرن دهم هجري قمري و معاصر با سلطان حسين بايقرا

حاج شیخ ولی ا.. اسراری  :  حاج شيخ محمد سبزواري فرزند حاج شيخ محمدابراهيم مدرس ا:سرار سبزواري ملقب و مشهور به حاج شيخ ولي الله اسراری و متخلص به اسراری، ازعلما، دانشمندان و شعراي نامي قرن چهاردهم هجري قمري .

ادیب سبزواری  : ( 1278 ) فيض الله فرزند ذبيح الله سبزواري، متخلص و مشهور به اديب، از اديبان، فاضلان و شاعران معاصر ايران .

حاج سيد عبدالله اشراقی سبزواری :   متخلص و مشهور به اشراقی از شاعران معاصر ايران .

حاج شيخ محمداعتماد : ملقّب به اعتمادالاسلام و مشهور به اعتماد از ادبا و خطبا و شاعران معاصر .

علي اعتمادي سبزواري : فرزند حاج شيخ محمداعتماد، متخلّص به اعتمادی از شاعران معاصر .

حاج ملا اسماعیل سبزواری  : از محدثان و واعظان مشهور قرن 13هجری میباشد . او در زادگاهش سبزوار تحصیلات مقدماتی را به پایان رساند و سپس حکمت و فلسفه را نزد مرحوم ، حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف نامی آغاز کرد . گویند پس از فوت استادش او تنها کسی بود که توانایی تدریس اسفار را داشت . وی بعد‏ها برای تکمیل تحصیلات علوم دینی به عتبات رفت و مدت 3سال فقه و اصول را آموخت ، و پس از نیل به درجه اجتهاد عازم تهران شد و تا پایان عمر غیر از چند سال که به علت مبارزه با روحانی نمایان به تبریز تبعید شده بود ، در تهران اقامت داشت . از میان آنچه که از این دانشمند گرامی بچاپ رسیده می‏توان مجمع النورین ؛ جامع النورین ؛ و نوادرالآثار را نام برد .وی در جمادی الاول سال 1312هجری قمری در تهران در گذشت و در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) بخاک سپرده شد .

ابوالحسن‌ محمد بن‌ حسين‌ بن‌ حسن‌ بيهقى‌ سبزوارى :   معروف‌ به‌ قطب‌ الدين‌ كيذرى‌ از نويسندگان‌ پركار قرن‌ ششم‌ هجرى‌ و شاگردنصيرالدين‌ ابوطالب‌ عبدالله طوسى‌، مشهور به‌ نصيرالدين‌ طوسى .

 
 
نوشته شده توسط : جلال تعصبی | |